kategorie

Terapeutická TDP lampa + Akudiast 1 + Kondiční orgánový skener

 

Kondiční orgánový skener  + Akudiast 1. Metra Blansko ... ,, novinka v TCM Vysočina ,,

 

EAV je diagnostická a léčebná metoda, pocházející od Dr. Reinharda Volla. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením

kožního odporu mapuje orgány a systémy v lidském těle, respektive jejich skutečnou funkčnost.

Diagnostikuje jak odchylky jednotlivých akupunkturních drah a jím souvisejících orgánů.

 

 • Přístroj je založen na počítačové analýze buněčného magnetického pole těla.
 • Aktuální stav těla měří díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření, které orgány těla vyzařují.
 • Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením elektrického potenciálu na povrchu těla v akupunkturních bodech na rukou a nohou.
 • Pomocí přikládané sondy umožňuje zmapuje  stav všech orgánů a systémů v lidském těle.
 • Přístroj využívá přirozeného biomagnetického záření buněk lidského těla, a jeho měřením vyhodnocuje oslabení jednotlivých funkcí.

 

 • kondici jednotlivých orgánů
 • obsahu minerálů a vitamínů v organismu
 • obsahu tuku v těle
 • stavu krve a kostí
 • obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek v organismu

 

 • Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém, anebo upozornit na abnormality,
 • které by se později mohly vyvinout v některé z  dyzbalanci lidského organizmu.
 • Měření – skenování, je prováděno přes ruční dvoupólovou sondu, kterou klient drží v ruce.
 • Skenování probíhá díky moderní počítačové technologii velmi rychle, je neinvazivní, bezbolestné a bezpečné.

 

Upozornění:
přístroj nenahrazuje lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny a nejedná se tak o zdravotnický prostředek.

 

Jedná o přístroj který vede  k doporučení změn v životním stylu s orientací a doporučení na změny pro lepší kondici .

Pokud člověk usiluje o změnu ve svém životním stylu.  Přístroj Vám umožňuje sledovat  průběžně  a vyhodnocovat  tyto změny.

Kompletní měření Vám poskytne  268 analýz energetického stavu organismu u mužů ,

276 analýz u žen.

 

Zavěrečné hodnocení Vám přístroj poskytne 42 zpráv, ke každé položce v tabulce
je ještě vysvětlení a doporučení změny zdravotního stylu , stravování ap.

 

 

 Akudiast 1. -  Metra Blansko 

Akudiast 1. elektronické zařízeni pro indikaci, měřeni a stimulaci reflexních děju na povrchu těla.

Elektropunktura Tato metoda získala značnou popularitu široké veřejnosti a v minulé době se vyrábělo několik druhů stimulátorů a detekčních přístrojů.

U nás se hlavně používalo dvou typů. A to Akudiast 1. firmy Metra Blansko, který má část indikační pro vyhledávání AB se zvukovou indikací a možností

změřit impedanci bodu a léčebnou částí, která pracuje s kvadratickým proudem, upraveným ve 3 frekvenčních šířkách.

 

Už v roce 1796 anglický vědec Perkins použil k zesílení akupunkturního účinku elektrický proud. V roce 1815 zveřejnil své první zkušenosti s elektrickým proudem napoleonský vojenský lékař Sarlandier. V roce 1912 zjistil Albrecht, že v místech nervových bodů i v maximálních bodech Haedových zón je snížen kožní odpor. Pokud se později při segmentální elektrodiagnostice užívalo větších a tím nevhodných elektrod pro měření AB, byla tato metoda prohlášena za pochybnou a odmítnuta. Při měření vhodnými elektrodami se AB kůže vyznačují skutečně odlišnými vlastnostmi, hlavně funkčními při jejichž zjišťování se nejvíce osvědčili různé metody kožní elektrometrie, hlavně pro jejich jednoduchost a šetrnost. Bio-elektrické jevy aktivní nebo pasivní jsou vyjádřeny potom v absolutních jednotkách napětí, odporu či kapacity na plošnou jednotku tkání. Německý badatel Croon provádí tzv. elektroneurální diagnostiku a léčbu. Měřením kožní impedance, resp. jejich složek odporu a kapacity střídavým proudem při frekvenci 9 kHz zjišťuje bodovou diferenční elektrodou malá, elektricky zcela odlišná reakční místa (AB). Na rozdíl od značně kolísavých hodnot impedance okolní kůže jsou hodnoty reakčních bodů poměrně stálé (odpor kolem 40 kW , kapacita kolem 10 nF). U akutních onemocnění je odpor v příslušných segmentech snížený, u chronických zvýšený. Na základě odporových měření vybraných AB u velkého souboru zdravých a nemocných jedinců stanovil normální hodnotu odporu pro příslušné orgány. Různé odchylky svědčí pro jejich různou aktivitu nebo poruchu. Francouzský badatel Niboyet prováděl měření na celém povrchu těla nezávisle na schématech užívaných v akupunktuře. Jeho závěry potvrdily, že na kůži existují zvláštní body uložené v symetrických čarách, které jsou v 90% shodné s aktivními čínskými body a drahami a mají mnohem nižší impedanci než okolní kůže.

Voll se svými spolupracovníky určili celou řadu bodů, jejichž měřením se dá určit porucha dotyčného orgánu. Každý AB či jejich skupina odpovídají přesně určeným orgánům, funkcím a jejich metabolismu. Přístrojem je potom možné určit přesnou funkční bilanci příslušného orgánu či metabolismu. V praxi to vypadá tak, že se změří nejprve vzdálenější body drah (z každé dráhy 4 až 5 bodů) a ty upozorní na energetický stav měřené dráhy, tedy na funkci organismu, který je na ní závislý.

Elektroakupunktura umožňuje : - vyhledávání nových kožních měrných bodů a jejich zařazení k odpovídajícím orgánům a tkáním - funkční orgánovou a tkáňovou diagnostiku určením energetického obsahu v živém organismu pomocí měření AB - dovoluje pohled do všeobecného energetického stavu organismu, a to měřením AB i s pomocí velkoplošných elektrod - terapeutické ovlivnění energetického stavu organismu pomocí nízkofrekvenčního proudu, různých tvarů o frekvenci 0,9 až 10 Hz - podle Vollovy školy umožňuje kvalitativní určení alopatických léků či homeopatických medikamentů - vyhledávání patologických ohnisek v těle.

EAV je moderní velmi přesná diagnostická a léčebná metoda, kterou před cca 50 lety objevil praktický lékař Voll z německého Plöchingenu.

 

akudiast 1 Metra Blancko tcmvysocina

 

 

 

Terapeutická TDP lampa -  v poradně tcmvysočina

Terapeutická TDP lampa je novodobý terapeutický přístroj, který vynalezla skupina vědců a lékařů ve výzkumném institutu v Chongging v Číně. TDP lampa se osvědčila jako mimořádně účinná při ošetřování mnoha různých nemocí (podporuje krevní oběh, ulevuje od bolestí svalů a jiných nemocí, lehkých poranění, artritidy a různá kožní onemocnění). Přináší rychlou úlevu při bolestech zad, šíje a hlavy. Zmírňuje chronické prochladnutí. Záněty, zranění a zlomeniny kostí se v mnoha případech léčí rychleji.

 Terapeutická TDP lampa - léčivá síla minerálu Jiří Dobřichovský TCM Vysočina

 

Co je TDP lampa – Léčivá síla minerálů

Terapeutická TDP lampa je novodobý terapeutický přístroj, který vynalezla skupina vědců a lékařů ve výzkumném institutu v Chongging v Číně. TDP lampa se osvědčila jako mimořádně účinná při ošetřování mnoha různých nemocí (podporuje krevní oběh, ulevuje od bolestí svalů a jiných nemocí, lehkých poranění, artritidy a různá kožní onemocnění). Přináší rychlou úlevu při bolestech zad, šíje a hlavy. Zmírňuje chronické prochladnutí. Záněty, zranění a zlomeniny kostí se v mnoha případech léčí rychleji. Kromě těchto předností se TDP lampa osvědčila na povzbuzení látkové výměny, regulaci fyziologických ukazatelů podvýživy a při zmírnění zánětů. Podobně jako při akupunktuře se posilňuje a obnovuje narušený tok energie v meridiánech. V Číně se používá i místo moxy - prohřívá a nekouří.

 

Lampa získala stříbrnou medaili na 35. světovém veletrhu vynálezů v roce 1986 v Bruselu.

 

Popis:

Zásadní součástí TDP lampy je tepelně zpracovaná keramická destička,která je vyrobená ze speciálního černého jílu obsahující až  33 druhů nerostných minerálů. Zajímavý však byl fakt, že těchto 33 minerálů odpovídá stejnému množství esenciálních minerálů v lidském těle a při adekvátním zahřátí vyzařuje infračervené záření dlouhé vlnové délky velmi podobné záření, které do okolí vysílá lidský organizmus.Klíčovou částí originální TDP lampy je už zmiňovaná vrstvená deska z krystalů minerálů. Při nahřátí desky na určitou teplotu (cca 280° C), vyzařuje jedinečné bio-spektrum elektromagnetických vln v rozsahu 2-25 mikronů o intenzitě 28 až 34 mw/cm2, které dokáže lidské tělo absorbovat. Speciální druh minerálů produkuje obzvlášť léčivé teplo. Tato vlnová délka a intenzita koinciduje s parametry záření, které vysílá lidský organizmus a je tak lépe absorbována (tzv. „selektivní absorbce“). V lidském organizmu záření vyvolává nárůst mikrocirkulace, posiluje imunitní systém, tiší bolest, zlepšuje okysličení a látkovou výměnu tkání. Záření dokáže tkání proniknout až do hloubky kolem 10 cm. Zraněnou tkání vlnění proniká ještě hlouběji, protože je méně odolná vůči elektrickému proudu a elektromagnetickým silám, což pro tuto tkáň ještě více zesiluje léčebný efekt záření. Vzhledem k tisícileté tradici zkoumali čínští vědci i vliv záření na akupunkturní dráhy a body a zjistili, že působení na tyto reflexní zóny účinek záření rovněž zesilují.

V současnosti se TDP lampami léčilo již kolem 60 milionů lidí, zejména v Číně, Hong Kongu, Japonsku, Austrálii a zemích Jihovýchodní Asie.

 

Schváleno pro EU. Certifikát TÜV.

 V Evropě byla originální TDP lampa představena na dvou veletrzích, na kterých získala následující ocenění: Zlatá medaile na Mezinárodním veletrhu v Záhřebu a Stříbrná medaile na veletrhu vynálezů v Bruselu. V Číně byla originální TDP lampa uznána jako medicínský přístroj, v USA povolil americký zdravotní úřad FDA  TDP lampu na prodej pod č. KO2O851. V Německu schválil originální TDP lampu značky Gou Gong TUV-Rheinland, též jako medicínský přístroj.

 

Léčebné vlastnosti:

 

 • napomáhá generování nejrůznějších příznivých biochemických pochodů, kterých se nedostává během nemoci, zánětu, poranění či tkáňové ischemie
 • urychluje rozklad nestabilních struktur, například odumřelých tkáňových buněk
 • vyvolává lokální rozšíření krevního řečiště a tím i krevní zásobení, saturaci kyslíkem a stavebními kameny nutnými pro nezbytnou látkovou výměnu
 • zlepšuje funkci bílých krvinek a zesiluje imunitní odpověď
 • stimuluje hypotalamus, který kontroluje produkci neurotransmiterů, odpovědných za spánek, psychickou pohodu a krevní tlak

 

Co je TDP lampa – Léčivá síla minerálů

 

 • ozdravné účinky – odstraňuje bolest, zlepšuje cirkulaci krve, lymfy, pomáhá eliminovat bolest ve svalech, uvolňuje svalové spasmy, zásobuje tkáně výživnými látkami a zmenšuje otoky a záněty po poraněních

 • estetické účinky – zlepšuje tonizaci svalstva obličeje, dekoltu, poprsí a působí proti celulitidě, napomáhá detoxikaci těla, ke stimulaci krevního oběhu a lymfy

 • psychické účinky – působí antistresově, odebírá negativní energii a rozproudí energetický tok organismu

 

 • Detoxikuje

 • Zpomaluje stárnutí buněk

 • Nemá vedlejší negativní účinky

 • Spouští v těle samoléčebné pochody

 • Zabraňuje poškození DNA v buňkách

 • Harmonizuje organizmus, zvyšuje množství energie v těle

 • Zvyšuje imunitu a přirozenou obranyschopnost organizmu

 • Ulevuje od bolesti, má protizánětlivé účinky, odstraňuje křeče

 • Uklidňuje psychiku, podporuje zdravý spánek, odstraňuje stres, únavu a napětí

 • Zvyšuje tok energie v energetických drahách (meridiánech) a centrech (čakrách)

 • Aktivuje tělesné tekutiny – krevní a lymfatický oběh,  

 

K typickým indikacím se zdokumentovaným léčebným účinkem patří:

 

 •  akné- alopecie
 •  Bechtěrevova nemoc
 •  různé druhy kloubních problémů, zánětlivé i degenerativní, vyjma akutních hnisavých zánětůrůzné druhy kloubních problémů, zánětlivé i degenerativní
 •  bolesti zad
 •  obrna lícního nervu
 •  zlomeniny kostí (podpora hojení)
 •  syndrom dráždivého tračníku
 •  popáleniny regenerace
 •  zánět šlach
 •  syndrom karpálního tunelu
 •  omrzliny (postakutní léčba)
 •  chronická bolest různého vyjasněného původu
 •  oběhové problémy, zejména na periferii (ruce, nohy)
 •  diabetické komplikace, zejména cévní, kožní a ledvinové
 •  deprese
 •  chronické kožní záněty, poruchy výživy
 •  bolestivá menstruace
 •  ekzémy
 •  fibromyalgie (povšechná svalová bolest)
 •  tenisový loket
 •  bolesti hlavy (mimo akutní záchvat)
 •  pásový opar
 •  nespavost
 •  urychlení hojení
 •  urychlení regenerace po sportu
 •  zatížení šlach sportem či námahou – bolesti v tříslech apod.
 •  svalové spazmy
 •  neuropatie
 •  nehtová plíseň
 •  ztuhlé rameno
 •  lupénka

 

Kontraindikace (nepoužívat při):

 •   vysoká horečka- zánět středního ucha
 •   oční záněty
 •   nekorigovaná hypertenze
 •   TBC
 •   zvýšená krvácivost
 •   těhotenství
 •   kardiostimulátor
 •   nepoužívat ke kosmetických účelům
 •   dětem do 6 let věku

 

Jak TDP-lampa pracuje

Označení TDP je zkratkou čínského názvu „Teding Diancibo Pu“, což se dá přeložit jako „speciální elektromagnetické spektrum“. S originální TDP-lampou je možné léčit řadu onemocnění. Klíčovou částí originální TDP lampy je už zmiňovaná vrstvená deska z krystalů minerálů. Při nahřátí desky na určitou teplotu (cca 280° C), vyzařuje jedinečné bio-spektrum elektromagnetických vln v rozsahu 2-25 mikronů, které dokáže lidské tělo absorbovat. Speciální druh minerálů produkuje obzvlášť léčivé teplo. Toto podporuje mikrocirkulaci a látkovou výměnu v těle, posiluje imunitní systém a cíleně uleví od krátkodobých a dlouhodobých bolestí.

Tyto vlny produkují biochemické reakce stimulací rezonance biologických molekul buněk a buňkových tkaniv tak, že se opět obnoví přirozená rovnováha. Tím se zlepší prokrvení a zásobování buněk. Tohoto efektu se docílí, když se přímo nahřívají postižené oblasti.

Tato přirozená léčebná metoda nemá žádné vedlejší účinky, protože je založená především na samoregulaci těla. Pozitivně buduje biofrekvenci lidského těla a je vhodná pro lékaře, fyzioterapeuty , terapeuty TČM , kliniky.

Zdraví prostřednictvím harmonie – moderní západní civilizace se má co učit o zdraví z tisíc let starého východního učení. Zdraví se musí chápat jako celek a souvisí s našimi celkovými životními pocity. Vlastně je pouze na nás, jak docílíme harmonii v lidské, duševní a duchovní oblasti. V čínském myšlení představuje harmonie zdraví. A platí i opačně: zdraví je harmonie, rovnoměrně plynoucí životní energie.

 

Popis funkce TDP spektra

Nízkoenergetické proudy, červené světlo a infračervené záření vyvolávají v lidském těle fotochemické (netermické) procesy. Aktivuje se funkce buněk. Záření fotonů viditelného červeného světla se absorbuje do mitochondrií. Naproti tomu se absorpce u středního a dlouhého infračerveného spektra uskutečňuje v cytochromech a porfyrinech v buňkových membránách. Přímým výsledkem je molekulární polarizace resp. indukovaný transport elektrického náboje kationty a anionty. Toto vede k zvýšené produkci energeticky bohatého singletového kyslíku. Singletový kyslík má tyto pozitivní vlastnosti:

Singletový kyslík neexistuje v organismu příliš dlouho, a ihned se váže na škodlivé volné radikály.

Bez volného kyslíkového radikálu O1 by nemohly být škodlivé volné radikály efektivně eliminované.

Normálně je produkovaný některými bílými krvinkami, které jimi zabíjejí patogenní bakterie.

Singletový kyslík stimuluje oxidačně-redukční cyklus, který se významnou mírou podílí na detoxikační funkci těla.

Má baktericidní a virocidní účinky – usmrcuje bakterie a viry.

Nadměrné produkci se zabraňuje přirozenými mechanizmy těla. Změna elektrochemického potenciálu protonů způsobí na buňkové membráně zvýšení propustnosti. Dále dochází ke zvýšení hladiny ATP (adenozintrifosfát). ATP je pro buňky nejvýznamnějším zdrojem energie. Nejcitlivější na dodávku energie v buňkách je biosyntéza makromolekul – proteinů, DNA/RNA, přičemž v DNA je přírodou zakódovaná schopnost mobilizovat všechny síly organismu na přežití. Při nedostatku energie buňka omezuje ty procesy, které pro ni nejsou životně důležité. Pro imunitu to znamená, že specifické buňkové imunitní funkce, většinou spojené s přestupem genů a tvorbou bílkovin jsou zastavované v počáteční fázi. Náročný na přísun energie je i pohyb buněk imunitního systému, přičemž energii spotřebovávají i další buňky, které se na migraci imunocytů v organismu podílejí např. buňky endotelu, které umožňují vyslání lymfocytů z cév.

Působení širokopásmového biospektra se projeví tak, že se povzbudí metabolismus, urychlí se tvorba nových chybějících buňkových struktur a dochází k odbourání odumřelých buněk a jiných produktů látkové výměny. Hodnotným vedlejším účinkem je zvýšení hodnoty kortizolu, který má protizánětlivé účinky.

 Použití:

Použití a obsluha TDP lampy je snadnou záležitostí. Lampa se umístí asi 30 – 40 cm od kůže, čímž pokryje plochu o průměru kolem 25 cm. Ponechává se působit 20 – 40 minut. 

 

Životnost minerální keramické plotny je 1000 hodin.

Schváleno pro EU. Certifikát TÜV.

 

Historie:

V sedmdesátých letech minulého století byl v Číne zaznamenán zvláštní jev. Tato stará továrna měla velmi nepříznivé pracovní podmínky - dělníci po celou pracovní dobu stáli na studené a mokré podlaze, promočení v jílu (bahně). Vedoucí výroby znal tyto podmínky a obával se že většina dělníků bude trpět kloubními obtížemi, nebo nemocemi z vlhka a chladu. Sledování však potvrdilo opak původních obav. U dělníků, kteří stáli promočeni v bahně, nebyl zdokumentován jediný problém kloubních obtíží ani jiných zdravotních problémů.
Tímto úkazem se začala zabývat skupina vědců, kteří časem objevili vysvětlení, spočívající v infračerveném záření a dlouhé vlnové délce, které vycházelo z keramických pecí. Analýza strusky v peci, hromaděné zde po dlouhá léta, prokázala, že struska obsahuje 33 nerostných druhů. Zajímavý však byl fakt, že těchto 33 minerálů odpovídá stejnému množství esenciálních minerálů v lidském těle a při adekvátním zahřátí vyzařuje infračervené záření dlouhé vlnové délky velmi podobné záření, které do okolí vysílá lidský organizmus, Výsledkem tohoto vědeckého bádání byl tedy fakt, že právě toto záření udrželo dělníky továrny ve stavu zdraví i navzdory naprosto nevyhovujícímu pracovnímu prostředí.

 

doplňující informace převzaty : https://wai-acupuncture.com/page/tdp-mineral-heat-lamp/   

 

 pro objednání Vašeho termínu konzultace  volejte : 737 333 112 TCM Vysočina 

využijte možnosti domluvení i bezplatné 15 min konzultace v poradenském místě TCM Vysočina 

tradiční čínská medicina.

 

KDE NÁS NAJDETE :

Poradenské místo Tradiční Čínská Medicína Vysočina ,

výdejní místo pro E-shop cinska-medicina-vysocina.cz provozovna :

pozor změna adresy :

Poradenské místo nově od  1/2019 :  

Budova ZZN Hospodářské potřeby, a.s. ulice  Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

 

vstup do budovy ze silnice přes mostek , možno využít parkoviště ZZN potom kolem budovy

po železných schodech na mostek do budovy. Při vstupu do budovy chodba vlevo třetí kancelář.

 

Pro první schůzku / konzultaci / je nutné telefonické objednání termínu 737 333 112 /. 

   s přáním hezkého dne a hlavně zdraví přeje Jiří Dobřichovský - tcmvysocina

 

 
 
Řadit podle: Zobrazení:
Výběru neodpovídá žádná položka

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace