clanek

Kombucha - čajová houba - zlatý disk ..... info jak na to

kombucha - blanka dobrichovská - činská medicina - čajová houba - rakovina

 

Kombucha je houba přivezená z východní Asie, kde byla známa už v dynastii Tsin, 221 let před n.l. Odedávna se používala jako lék i potravina.

Pití kombuchového nápoje má na organizmus člověka mnoho pozitivních účinků. Mezi nejdůležitější patří tyto:

 • preventivně působí proti zhoubným nemocem, pomáhá při léčbě rakoviny
 • podporuje přirozenou imunitu organizmu
 • udržuje celkovou rovnováhu v těle
 • zlepšuje tělesnou kondici, pomáhá při regeneraci a působí jako stimulant
 • odstraňuje z těla jedovaté látky, těžké kovy, nikotin, odbourává alkohol
 • regeneruje buněčné stěny
 • reguluje trávení, střevní mikroflóru, podporuje metabolizmus, potlačuje hnilobné bakterie ve střevech
 • snižuje hladinu cholesterolu v krvi
 • podporuje činnost žláz s vnitřní sekrecí
 • pročišťuje žlázy (pomáhá při problémech s funkcí ledvin a žlučníku)
 • odstraňuje stres, nespavost, nervové poruchy
 • při nadváze napomáhá snížení tělesné hmotnosti (3x denně před jídlem)
 • uvádí do rovnováhy kyseliny a zásady v organizmu, normalizuje pH krve
 • má antibiotické účinky
 • má diuretické účinky (pomáhá při otocích)

Souhrnem můžeme říci, že kombucha působí na organizmus jako celek, navozuje rovnováhu, zlepšuje tělesnou kondici, oddaluje stárnutí a zmírňuje stáří.

Při pokusech na rostlinách se ukázalo příznivé působení na geny, a to bez vedlejších účinků.

 

Běžně se můžeme dočíst, že kombuchová kultura je houba, ale není tomu tak. Jedná se totiž o symbiózu několika druhů kvasinek rodu Saccharomyces (hlavně tzv. Schizosaccharomyces) a octových bakterií. Každá kultura má zákonitě trochu jiné složení, které se mění s podmínkami v jakých je pěstována. Kolonii jako takovou tvoří celulóza vytvořená octovými bakteriemi. Životnost kombuchové kultury je zpravidla maximálně půl roku.

Kombucha, jejíž původ je pravděpodobně v Kargasoku, kde žije mnoho dlouhověkých lidí se k nám dostala z Japonska již před první světovou válkou. Již tehdy byly kolem jejích léčivých účinků prováděny rozsáhlé výzkumy. Během druhé světové války kultura kombuchy u nás zanikla a objevila se opět díky snahám o renezanci přírodních léčiv.

V příručkách se nachází  ještě mnoho dalších názvů této kultury. Střízlivě zní "čajová houba", která je používána v dálně východních zemích od Ruska po Japonsko po staletí, jako pravý přírodní všelék. Každopádně kombucha představuje prostředek, který zlepšuje stav trpících a působí jako ochranný prostředek proti různým nemocem a proti ztrátě vitality. Aromatický nápoj připravený z kombuchy většinou z černého čaje obsahuje ve svém hotovém stavu po několikadenním kvašení celou řadu velmi cenných biologických látek.

Výhodou u všech terapií s kombuchou je, že její užívání nemá žádné vedlejší účinky, které by ve vlastním slova smyslu biologicky působily.

Jak dalece jde o biologické účinky ukazují bioelektronická vyšetření s kombuchou, které provedl doktor a biolog Wiesner. Také biofyzik Popp už dříve ukázal, že zdravé buňky vykazují určité biofotonové záření. Zmíněný lékař a biolog pak také při svých vyšetřeních stanovil, že mnohé léčivé rostliny a houby vykazují stejné záření jako zdravé lidské buňky. Bioelektronické testy u těchto vyšetření prokázaly, ža podávání produktů z kombuchy vede k okamžitému zlepšení regulační schopnosti celého organismu. Tyto výsledky také potvrzují, že se účinnost kombuchy opírá o více než pouhé biochemické procesy. Při těchto procesech mohou být pomocí testů zjištěny zajímavé výsledky vyšetřením krve u pacientů s rakovinou. Jedná se o elektronické biorezonanční testy. Při nich se ukázalo, že při testování biologických terapeutik s přidáním preparátů z kombuchy bylo zaregistrováno nápadné zesílení účinků na vyvolané terapeutikum. Také u lidí, kteří byli po jaderné havárii v Černobylu ozářeni se po podání kombuchového nápoje dostavilo snížení měřených hodnot ozáření.


Léčivá síla kombuchy

Dr.Rudolf Sklenář se zasloužil o rozvoj účinné biologické rakovinné terapie, při které kombucha hraje podstatnou roli. Denní lékařská praxe a jeho intenzivní bádání po mnoho let pomohly dr. Sklenářovi získat bohaté praktické poznatky a výsledky ohledně tohoto přírodního léčivého prostředku.
První veřejnou zmínku o svých lékařských poznatcích přinesl ohledně "čajové houby" již v roce 1964. "Houba" je nejen cenným biologickým terapeutikem při rakovinových onemocněních, ale má léčivé účinky také u jiných onemocněních látkové výměny.

Lékař, Dr.Rudolf Sklenar z Lichtenštejnska z Oberhessenu napsal v roce 1964 v periodiku "Experiental Healing Science" o své metodě diagnostiky a o léčebných úspěších: "Vynikající přírodní léčivý prostředek je houbový nápoj nazývaný kombucha, který se ze všech pohledů chová jako detoxikační látka a který rozkládá mikroorganismy právě tak jako cholesterol." Dr. Sklenar vyvinul biologickou metodu léčení rakoviny ve které kombucha, právě takjako jiné biologické léky jako např. Coli-preparát, zabírají důležité místo při zklidnění žaludeční flóry.

V malé 8 stránkové publikaci nazvané "Diagnóza rakoviny založená na krvi a její léčení, před rakovinném stavu a na jiných metabolických nemocích pomocí kombuchy a Coli-preparátu", Dr. Sklenar píše, že vitamíny, kyselina mléčná a kyselina glukoronová mají velmi kladný vliv. "Tyto látky ničí zdraví škodlivé mikroorganismy (viry, bakterie, houby) a rozkládají je na méně škodlivé látky (kyselinu močovou,cholesterol apod.)". Působení kombuchy lze nazvat jako "vynikající detoxikační látka mající kladný dopad na organismus". Kombucha má navíc "pozoruhodný posilňující vliv na systém žláz a podporuje metabolismus."

Dr. Sklenar napsal, že byl schopen pomocí houbového čaje úspěšně léčit: dnu, revma, arteriosklerózu, artritidu, zácpu, impotenci, celkové vyčerpání, obezitu, furunkolozu, ledvinové kameny, cholesterol, rakovinu, zvláště v jejím ranném stádiu, apod.


Kombucha - hodnotný dárek přírody

Nápoj je získáván kontrolovaným kvasným procesem. Podle staré tradice jsou kultury houby přidávany do čajového nálevu a pomocí cukru přivedeny ke kvašení. Kombucha však nekvasí do lihového stavu, ale při kvašení vylučuje do nápoje řadu cenných vitamínů a různé aminokyseliny a párové kyseliny. U těchto kultur se jedná o symbiozu Saccharomyces lidwigii a Saccharomyces apiculatur, Bacterium xylium, Bacterium sylinoides, Bakterium glukonicum, Schizosacharomyces pombe, Acetobacter ketogenum, Torula-druhy, Pichia fermontas pombe, mimo jiných kvasnic. Tyto prvky vyrábějí prostřednictvím kvašení četné rozličné produkty látkové výměny, které přecházejí do nápoje. Mezi nimi jde především o gluconovou, glucurunovou kyselinu, mléčnou kyselinu, kyselinu octovou, stopy kyseliny vinné, dále organické kyseliny, fermenty a některé důležité vitamíny. Kyselina uhličitá dává nápoji jeho osvěžující charakter a je proto lidmi popisován jako pravý "hasič žízně". aromatické látky, které vznikají látkovou výměnou, vytvářejí tak typické aróma kombuchového nápoje. Tímto způsobem zůstává kvasící proces čistý a průhledný. Nápoj nepotřebuje žádné přídavné látky a ve svém přírodním stavu zůstává svým mnohostranným účinkem a léčivou sílou nenapodobitelným kompositem pro lidstvo.

Rozvojem chemie a moderní výrobou léčiv byla postižena kombucha stejným osudem jako náš heřmánek, třezalka, bezinky a jiné léčivé bylinky. V poslední době, kdy se lékařská praxe začíná opět zajímat o přírodní léčiva, dochází k renezanci i léčebných procedur kombuchou.


Kombucha - přírodní síly, které se nechají pít

Z obsažených látek je třeba se zvláště zmínit o kyselině glucuronové, která působí jako výtečná látka na odstranění jedů z organismu. Pomáhá proto také tělu zbavit se nikotinových zplodin z kouření a i při paralizaci neblahého vlivu životního prostředí na lidský organismus. Je proto pro lidské tělo tak důležitá, že jako párová kyselina je nápomocna spojení produktů látkové výměny, jakož i tělu cizích substancí (léky a jedy) a tak přispívá k odjedování. Kromě toho je ve vázané formě stavebním prvkem, tak významných polysacharidů jako hyalurunové kyseliny - hlavní substance tkání - oddaluje projevy stárnutí, chondroitinsulfátů - hlavní substance chrupavek, mukoitinsulfátů - stavební prvek žaludeční sliznice a sklivce v oku a heparidů. Proto kombucha příznivě ovlivňuje též onemocnění kostí, kůže, zlepšuje vidění, brzdí kornatění cév, odstraňuje nervozitu a výrazně posiluje celý žlázový systém organismu a výměny látkové.

Dále se v nápoji nachází kyselina mléčná a proto vykazuje silné brzdící účinky proti řadě baktérií, především proti střevním. Kombucha má tudíž i antibiotické vlastnosti. Pozoruhodné jsou výsledky výzkumu tří francouzských imunologů M.J.Bastide, M.Bastide a H.Hadibi, kterým se podařilo stimulovat imunologické síly proti infekčním nemocem prostřednoctvím kvasících zárodků Pichia enzymů.


Nemoci, které byly kombuchou úspěšně léčeny
Kombucha sestává z bílé asi 5 mm silné elastické hmoty - lesknoucí se membrány houbového pletiva, baktérií a kvasinek. Tato "houba" vytváří 25% glucoronové kyseliny, jejímž působením se vysvětluje odstraňování škodlivin z těla. Dochází ke zničení mikroorganismů a rozpouštění škvarků. Je výborným prostředkem pro lidi, kteří mají problémy s látkovou výměnou. Úspěšně byla použita při léčení rakoviny, především jejích předstádií, dně, artritis, reumatu, arterosklerózy, impotenci, otylosti, ledvinových zánětech a zánětech močových cest, hemeroidech, chronických zácpách, blíže nespecikovaných výtocích, poinfarktových stavech, chronických onemocnění jater, žlučníku, akné, různých ekzémů a řadě dalších zejména zánětlivých onemocnění.


Nasazení terapie při rakovině

Z biologie je známo, že nízké baktérie, žijící v alkalickém prostředí a formy hub všech druhů žijících v kyselém prostředí se při svém vývoji navzájem poškozují a brání růstu. Záleží proto na prostředí uvnitř orgnaismu. Stejně jako mnoho ostatních lékařů i dr.Sklenář pozoroval, že každému chronickému onemocnění v jeho konečné formě, tak i rakovině, předchází všeobecné onemocnění organismu, jehož výsledkem je v prvé řadě onemocnění látkové výměny. Pokračující otrava a vytváření zbytků v těle vytvoří potom prostředí pro rozvoj původce choroby. Jak známo každý nemocný rakovinou má nemocná střeva. Alternativní medicína již dávno preferuje větu "Smrt sedí ve střevech" - zde se má tvořit 60% imunity. Rakovina se proto nechá účinně ovivnit přes střevní baktérie. Fiziologické kořeny baktérií nejsou původci, ale naopak důležitými funkčními nositeli látkové výměny a obrannými předchůdci imunosystému. Tak mohl být také prokázán antikarcinogenní vitamín K2. Zde byly také objeveny dvě skupiny enzymů. Jeden enzym byl zcela neúčinný, druhý se proti tomu prosazoval neobyčejně silnou účinností. Tento vykazoval jednu z nejsilnějších protinádorových aktivit, které byly pozorovány.


U rakoviny houba proti houbě

K životu nutné sanaci střev u nemocných rakovinou prostřednictvím colipreparátů přistupuje radikální terapeutický účinek "houby" kombuchy. Německý lékař dr.Kohler docílil překvapivých účinků s glucuronovou kyselinou, která je obsažena v nápoji z kombuchy - u klinicky již odepsaných pacientů s rakovinou. Zveřejnil o tom článek v časopise "Lékařská praxe" č. 24/81.


Výsledky poznatků dr.Kohlera byly v časopise formulovány takto:

 • žádné další metastázy
 • zastavení poklesu váhy, dokonce mírné přibrání na váze
 • zlepšení celkového stavu
 • žádné upoutání a lůžko
 • zvýšený zájem pacientů o okolní dění
 • omezená spotřeba tišících prostředků
 • potlačení dráždění ke kašli

Celou houbu, nejen některé z jejích látek nasazoval i dr.Sklenář k nápojům a preparátům jako protirakovinnou terapii u lidí. Tato terapie zahrnovala i prevenci.


Výroba kombuchového nápoje

Když jsem si rozmnožili zárodek houby tak, že již můžeme používat třílitrové nádoby, uvaříme obvyklým způsobem čaj a po schlazení asi na 37°C jej nalijeme do kameninové nebo skleněné nádoby. Přidáme asi 2 dcl hotového kombuchového nápoje a nakonec vložíme opláchnutou houbu. Do nádoby nedáme více než 2 litry čaje. Nemusíme také již dávat tolik cukru, jako když jsme houbu množili. Nejvhodnější je 8,5 dkg cukru na litr čaje. Čím více dáme cukru, tím je nápoj kyselejší.
Někteří lidé, kteří nesnášejí běžný černý čaj, mohou použít čaj bylinkový, nebo slabý odvar černé kávy. Nevhodný je zelený čaj nebo uměle aromatizovaný. Houbu můžeme použít opakovaně 3-4x, protože starší houba tmavne, ale hlavně nápoj z ní vyrobený již není tak chutný, postrádá charakteristickou vůni a perlivost. Stará houba je náchylnější k plesnivění. K běžnému užívání nápoje jednou osobou, postačí vyrábět jej ve třech sklenicích. Proto si necháme pouze tři nově vzniklé houby, ostatních se zbavujeme. Houbu nelze skladovat.

Co se týče množství vypitého nápoje za den, doporučuje se 1/3 - 2/3 litru, a to nejlépe po 1-2 dl ráno na lačno, před či po obědě a nějakou dobu před spaním (ráno organismus potřebné látky dobře vstřebá a v poledne a večer organické kyseliny pomohou při trávení). Samozřejmě je možné vypít denně i větší množství nápoje, zvláště při horším zdravotním stavu. Vždy však mějte na paměti, že všeho se má užívat s mírou. Aby bylo dosaženo blahodárného účinku na zdraví, je třeba užívat nápoj dlouhodobě. Někdy se pozitivní účinky dostaví po krátké době, jindy až po několika měsících či dokonce po roce, záleží na druhu onemocnění a organismu toho kterého člověka.

Cukr nelze nahradit umělým sladidlem. Proto pro silné diabetiky není kombuchový nápoj vhodný. Diabetik musí počítat s tím, že když vypije 2 dcl kombuchového nápoje, je to totéž jako by zkonzumoval 1,7 dkg cukru a podle toho musí upravit svůj jídelníček. Pro diabetiky je proto vhodnější nechat kombuchový nápoj místo 10 dnů kvasit 3 - 4 týdny. Takto získaný nápoj je však hodně kyselý a nedá se pít, proto se užívá po 2 - 3 lžících ve sklenici vody. V každém případě je nutné se radit s ošetřujícím lékařem.


Nejčastější příčiny plesnivění houby

Několik dnů po založení kombuchového nápoje se počne na hladině čaje tvořit tenký šedý škraloupek. Není to plíseň - je to nově se tvořící houba. Plíseň na houbě je vždy zelená a po plísni výrazně páchne. Nikdy se nesnažíme houbu omývat a houbu znovu používat. Není-li houba v zakouřeném prostředí, může být příčina plesnivění nízká teplota prostředí. Bývá to po nikotínu nejčastější důvod. Nápoj vzniká kvasným procesem a proto potřebuje bezpodmínečně i teplo. Teplota nesmí klesnout pod 22°C. Nejvhodnější teplota je 26 - 36 °C.
Další příčinou špatného kvašení a následně plesnivění může být i příliš chlórovaná voda. V takovém případě vodu převaříme a necháme 24 hodin odstát, než z ní připravíme čaj pro kombuchový nápoj.

převzato z www.uspesna-lecba.cz , http://www.kombucha-kefir.wz.cz

Kombucha - čajová houba - zlatý disk ..... info jak na to  - 1742447 - kombucha čajová houba blanka dobřichovská činská medicina

kombucha čajová houba blanka dobřichovská činská medicina

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace